Bij vragen, neem contact op via de gegevens genoemd onder Organisatie.

Basiscursus Paardenvoeding 1 (Opleiding)

dinsdag 31 december 2024 00:00 - 00:00
= Plaats beschikbaar
= Wachtlijst
= Last minute
(mogelijk een ander tarief)
= Inschrijfperiode nog niet gestart
= Inschrijven niet mogelijk
 
Algemene informatie
Status Plaats beschikbaar
Inschrijving mogelijk vanaf 31-12-2023 01:00
Inschrijven voor 31-12-2024
Locatie
Adres Online
De Beek 125
3852 PL ERMELO
E-mail info@knhs.nl
  • Aanvullende informatie
Deze bijscholing wordt georganiseerd door Aeres Trainingscentre. Voor vragen kunt u direct contact opnemen met de organisator.
Voor deze bijscholing worden 35 theoriepunten toegekend aan KNHS instructeur licentiehouders op de overige kwalificatie.
Docent dhr van Doorn

Programma:
In de Basiscursus Paardenvoeding 1 leert u werken met een deel van het CVB tabellenboek, maar ook met het gratis online rantsoenprogramma FRASC. We gebruiken deze tools om rantsoenen voor paarden te formuleren en te evalueren. Om deze vaardigheden toe te kunnen passen, gaan we ook in op de theoretische concepten van de paardenvoeding. De cursus wordt gegeven op MBO-4 niveau. Afhankelijk van de kennis en ervaring van de cursist zal de online cursus, bestaande uit 10 modules, een omvang hebben van ongeveer 20 studiebelastingsuren. Na aanschaf van de cursus heeft u 300 dagen de tijd om de cursus af te ronden. Meer informatie over deze en andere online ANIVADO-cursussen kunt u vinden op www.anivado.nl

Module overzicht
Module 1:
Introductie Basiscursus Paardenvoeding
Inleiding bij de Nederlandse Basiscursus Paardenvoeding en Errata CVB tabellenboekje Paarden & Pony's 2013.

Module 2:
Maagdarmkanaal
In deze module leert u een aantal feiten m.b.t. het natuurlijke opname gedrag van het paard en de bouw en functie van het maagdarmkanaal van het paard. Vanuit deze disciplines volgen enkele kaders voor het opstellen dan wel evalueren van het rantsoenen voor paarden.

Module 3:
Voeropname & voederwaardering
In deze module leert u welke uitgangspunten het vakgebied van de diervoeding hanteert om de voeding van het paard te beoordelen. In het bijzonder leert u welke benadering in Nederland wordt toegepast. Daarnaast krijgt u uitleg over enkele voeding gerelateerde begrippen ter ondersteuning van de opvolgende modules.

Module 4:
Voeropname
In deze module gaan we aan de slag met de nutriënt opname via diverse voedingsmiddelen. Hoe kun je schatten welke nutriënten een paard opneemt vanuit krachtvoer, ruwvoer, supplement en weidegang.

Module 5:
Energie- & eiwitbehoefte
In deze module leert u hoe u de hoeveelheid energie & eiwit kunt bepalen dat een paard nodig heeft. Dit wordt uitgelegd aan de hand van de energie- (EWpa) en eiwitbehoefte (VREp). Tevens gaat u zelf aan de slag met enkele oefeningen om de behoefte aan energie en eiwit voor verschillende condities te berekenen.

Module 6:
Mineralen, sporenelementen & vitamines
In deze module leert u hoe u de behoefte aan mineralen, sporenelementen en vitamines kunt berekenen aan de hand van het CVB tabellenboek Paarden en Pony's. Ook wordt besproken hoe u naar deze behoeften dient te kijken en wat eventueel de consequenties van een tekort of overmaat zijn.

Module 7:
Rantsoenberekening & evaluatie
We gaan in deze module oefenen met de rantsoenberekening & evaluatie op basis van het Nederlandse voederwaarderingsysteem zoals beschreven in de CVB-voedertabel voor Paarden en Pony's (2013). Hiervoor dient u zelf een aantal berekeningen uit te voeren. In deze module staan we ook stil bij de interpretatie van de resultaten van de rantsoenberekening. Het inzicht in hoe een handmatige rantsoenberekening gemaakt wordt is van belang voor het werken en interpreteren van resultaten van rantsoenberekeningsprogramma's waarmee na deze module verder gewerkt gaat worden.

Module 8:
Werken met een rantsoenberekeningsprogramma (FRASC) I
In deze eerste module met betrekking tot rantsoenberekening programma's bespreken we een aantal beschikbare rantsoenberekeningsprogramma's. We gaan daarnaast specifiek aan de slag met een aantal oefeningen met het gratis beschikbare online rantsoenprogramma FRASC waar een eigen account aangemaakt kan worden. We lichten specifiek enkele zaken toe waar u op dient te letten wanneer u met dit programma werkt.

Module 9:
Werken met een rantsoenberekeningsprogramma (FRASC) II
In deze module gaan we oefenen met hoe je een grondstof in het FRASC-programma invoert. We maken daarvoor gebruik van een aantal ruwvoedermiddelen die in de CVB-tabel staan. We oefenen niet alleen met grondstoffen uit de CVB-tabellen, maar ook met een typische ruwvoeranalyse uitslag zoals die uitgevoerd wordt door Eurofins Agro. Door deze vaardigheden te oefenen en een aantal CVB-grondstoffen in te voeren, bouw je ook je eigen grondstoffendatabase. Deze voedermiddelen zullen tevens in deze en vervolgcursussen terugkomen.

Module 10:
Oog van de meester
In deze laatste module gaan we aan de hand van de opgedane vaardigheden en kennis na of we een aantal praktijkvragen kunnen beantwoorden. Bijvoorbeeld "Kun je een paard op onderhoud alleen op hooi of kuil voeren?" of "Hoeveel krachtvoer heeft een paard nodig om in zijn mineralen en vitaminebehoefte te voorzien?". Daarnaast gaan we kort in op het schatten van de lichaamsconditie en lichaamsgewicht. Als laatste krijgt de cursist nog een aantal overwegingen mee ter afsluiting van deze cursus.
Inschrijven Terug

Locatie

Online
De Beek 125
3852 PL ERMELO

Deel dit evenement

Tags

Instructeurs
Stuur e-mail