Bij vragen, neem contact op via de gegevens genoemd onder Organisatie.

Opleiding instructeur Basissport Allround - ORUN 3 (Opleiding)

maandag 2 oktober 2023 19:30 - zondag 2 februari 2025 22:30
  • € 2.485,00
= Plaats beschikbaar
= Wachtlijst
= Last minute
(mogelijk een ander tarief)
= Inschrijfperiode nog niet gestart
= Inschrijven niet mogelijk
 
Algemene informatie
Status Inschrijven niet mogelijk
Inschrijving mogelijk vanaf 15-6-2023
Inschrijven voor 17-9-2023
Organisatie
E-mail academy@knhs.nl
Locatie
Adres Manege Olympic
Vluchtoordweg 3
5406 XH UDEN
Mobiel +31653167244
E-mail manegeolympic@hotmail.com
Website www.manegeolympic.nl
  • Aanvullende informatie
Instructeur Basissport op dinsdag te Uden

Heb je de opleiding Aspirant Instructeur Manege of Allround succesvol afgerond en wil je meer leren over het instructeursvak? Dan is de Opleiding Instructeur Basissport echt iets voor jou!
Als Instructeur Basissport ben je zelfstandig Instructeur en geef je lessen aan ruiters met of zonder eigen paard en aan wedstrijdruiters in de laagste wedstrijdklassen van de breedtesport (B/L).
Je geeft les op maneges, verenigingen of aan particulieren. Je begeleidt paardensporters van uiteenlopende leeftijden en niveaus. Je mag lessen verzorgen uit de ruiteropleiding ‘Zilver’ van de KNHS. Je hebt niet alleen oog voor rijtechniek, maar besteedt in de lessen ook aandacht aan persoonlijke begeleiding van ruiters en ruiterfitheid. Je hebt oog voor paardenwelzijn en adviseert over de omgang met het paard. Ook kun je paardensportactiviteiten organiseren. Onder jouw supervisie kunnen Aspirant Instructeurs lesgeven op de manege en/of vereniging.

Met het diploma Aspirant Instructeur kan je doorstromen naar de opleiding Instructeur Basissport ORUN 3 als je minimaal het cijfer ‘7’ hebt gehaald voor de examens Geven van lessen en Trainen van een paard.
Aspirant Instructeurs Allround en Aspirant Instructeurs Manege mogen wisselen van richting naar Instructeur Basissport Allround of Instructeur Basissport Allround. Heb je niet het benodigde cijfer behaald tijdens het examen maar wil je toch deelnemen dan kun je door middel van een toelatingsexamen toch worden toegelaten tot de opleiding.


Toelatingseisen
• Je bent lid van de KNHS.
• Je bent minstens 18 jaar oud tijdens je praktijkexamens.
• Je bent geslaagd voor de opleiding Aspirant-Instructeur met minimaal een ‘7’ voor Geven van lessen en het Trainen van een paard.
• Je rijdt zelf op minimaal L2-niveau dressuur en kunt 70 cm springen.
• Je beschikt over een laptop of tablet (met WiFi)om de theorietoetsen te maken.
• Je beschikt over een paard om mee te nemen naar de opleidingslocatie voor de praktijklessen. Het paard (evt. 2 paarden):
-Heeft minimaal L2-niveau dressuur en kan 70 cm springen.
-Heeft een minimale stokmaat van 157 cm (zonder ijzers gemeten).
-Wordt tijdens de springgerichte lessen gereden met een veelzijdigheids- of springzadel.
-Mag tijdens de opleiding een verschillend paard zijn voor dressuur en springen, mits het
op het gevraagde niveau loopt, altijd in overleg met de docent.

Je beschikt over een examenpaard dat voldoet aan de bovengenoemde eisen, waar ook een mede-examenkandidaat op mag rijden. Voor dressuur en springen mogen verschillende paarden gebruikt worden.
Je hebt de mogelijkheid om een combinatie mee te nemen naar het examen om aan les te geven op het niveau L2 dressuur en 70 cm springen.

Opleidingsprogramma
De totale duur van de opleiding is 18 maanden.

De opleiding bestaat uit een startbijeenkomst in Ermelo op maandag 2 oktober 2023 en in totaal 30 opleidingsbijeenkomsten (ca. 2x per maand) op dinsdagavond op de opleidingslocatie Manege Olympic in Uden.
Naast de lesdagen heb je 4 centrale bijeenkomsten op verschillende locaties centraal in het land.
Daarnaast loop je 50 uur stage waarvan 20 uur lesgeven onder begeleiding en 30 uur meekijken met lessen. Dit onder begeleiding van een instructeur op minimaal niveau 4 met een geldige KNHS-licentie.

Verder is er een digitale kennistoets Rijtechniek op de opleidingslocatie en zijn er twee examendagen. De lessen bestaan uit een theoretisch deel waarin de leerstof besproken wordt en een praktisch deel waarin het rijden en lesgeven geoefend wordt.

De volgende onderwerpen komen tijdens de opleiding o.a. aan bod:
- Didactiek
- Het integreren van rijtechniek en ruiterfitheid in het lesgeven
- Dressuurrijden
- Springen
- Lesgeven
- Biomechanica
- Management rond een paard (gezondheid)
- Beoordelen van de geschiktheid van een paard


De verschillende PVB’s (Examens)
PVB 3.1 Geven van lessen (a.digitale kennistoets, b.portfolio, en c.praktijk; lesgeven dressuur (L2-niveau)en springen (70 cm niveau) aan 2 ruiters.)
PVB 3.3 Organiseren van activiteiten (portfolio)
PVB 3.6 Trainen van paarden (praktijk; rijden dressuur (L2-niveau) en rijden springen (70 cm parcours) op 2 verschillende paarden.)
PVB 3.7 Beoordelen geschiktheid paard (praktijk)

Het behalen van de digitale kennistoets en het portfolio Organiseren van activiteiten, aanwezigheid (85% lessen en Centrale dagen) en een positieve beoordeling door docenten (Opleidingsbeoordeling) zijn een voorwaarde om deel te mogen nemen aan de praktijkexamens. Er zijn géén vrijstellingen mogelijk voor examenonderdelen.

Stage lesgeven
Stage lesgeven, bij een Instructeur(s) minimaal niveau HI-4 met een actieve instructeurslicentie.
(De stageovereenkomsten uploaden in digitale leeromgeving). Totaal 50 lessen waarvan minimaal 20 uur zelf lesgeven onder begeleiding van een instructeur en minimaal 30 lessen observeren en analyseren van lessen.

BHV
Bij het beoefenen van de paardensport zit een ongeluk soms in een klein hoekje. Als instructeur is het belangrijk dat je weet hoe je in dat geval moet handelen. Vandaar dat er van je verwacht wordt dat je tijdens de opleiding in het bezit komt van een BHV-diploma/ certificaat. Deze moet geldig zijn tijdens de praktijkexamens en de diploma uitreiking. Dit moet je zelf regelen.

De studiebelasting
De studiebelasting voor de opleiding Instructeur Basissport is naast de opleidingsbijeenkomsten gemiddeld 8 uur per week (theorie en praktijk) naast de stage en de lesavonden. We gaan er namelijk van uit dat je minimaal 5 x per week een paard rijdt en 1 of 2 x per week het lesgeven oefent. Daarnaast moet je ongeveer twee uur per week aan je theorie besteden.

De verschillende PVB’s (examens) vinden plaats in Ermelo

Kosten opleiding
€2485,- (exclusief lesmateriaal, boxhuur)
Lesmateriaal €75,-
Kosten toelatingsexamens;
€90,- Trainen van een paard
€90,- Geven van lessen
Lesmateriaal
Voor de start van de opleiding krijg je een link om het benodigde lesmateriaal te bestellen.

Inschrijven
De opleiding start in oktober 2023 met de startbijeenkomst op maandag 2 oktober 2023 en de examens zijn in februari 2025. Je kunt je inschrijven voor deze opleiding vanaf 15 juni 2023.

STAP-budget
Het kabinet heeft besloten de regeling STAP-budget te beëindigen. Vanaf 2024 worden hiervoor geen middelen meer beschikbaar gesteld. De aanvragen voor het STAP-budget voor de tijdvakken september en november zijn alleen mogelijk voor OCW erkende opleidingen (scholen). alléén aanvragen in aanmerking komen van OCW erkende scholingen. Dit betekent dat onze instructeursopleidingen helaas niet meer in aanmerking komen om STAP-budget aan te vragen in de maanden september en november.

Wij bieden opleidingen aan op diverse locaties in Nederland. Mocht geen van deze locaties in jouw bereik liggen – laat het ons dan weten – dan kunnen we bij voldoende aanmeldingen een extra locatie beschikbaar stellen. Mail naar academy@knhs.nl met je gegevens en woonplaats.
Terug

Locatie

Manege Olympic
Vluchtoordweg 3
5406 XH UDEN

Deel dit evenement

Tags

Instructeurs
Stuur e-mail