Bij vragen, neem contact op via de gegevens genoemd onder Organisatie.

Opleiding Instructeur Wedstrijdsport Dressuur (Opleiding)

maandag 10 oktober 2022 14:00 - maandag 3 juli 2023 21:00
  • € 2.450,00
= Plaats beschikbaar
= Wachtlijst
= Last minute
(mogelijk een ander tarief)
= Inschrijfperiode nog niet gestart
= Inschrijven niet mogelijk
 
Algemene informatie
Status Inschrijven niet mogelijk
Inschrijving mogelijk vanaf 15-6-2022
Inschrijven voor 30-9-2022
Organisatie
E-mail academy@knhs.nl
Locatie
Adres Nationaal Hippisch Centrum
De Beek 125
3852 PL ERMELO
Telefoon +31577408300
Website www.knhs.nl
  • Korte omschrijving
  • Aanvullende informatie
  • Programma
ORUN 4
Met het diploma Instructeur Basissport ORUN3 kan je doorstromen naar de opleiding Instructeur Wedstrijdsport Dressuur ORUN 4 als je minimaal het cijfer ‘7’ hebt gehaald voor de examens Geven van lessen en an het examen Trainen van paarden minimaal het cijfer "7" voor dressuur en een klassering Z2+1 dressuur hebt.
Is niet het benodigde cijfer behaald tijdens het examen maar wil je toch deelnemen dan kun je door middel van een toelatingsexamen toch worden toegelaten tot de opleiding.

Toelatingseisen
• Je bent lid van de KNHS en hebt een actieve Startpas.
• Je hebt het diploma Instructeur Basissport behaald met minimaal het cijfer ‘7’ hebt voor de PVB’s Geven van lessen en van het examen Trainen van paarden minimaal het cijfer "7" voor dressuur
• Minimaal Z2+1 dressuur geklasseerd met een paard
• Je beschikt wekelijks over een paard op minimaal Z2 niveau om mee te nemen naar de opleidingslocatie voor de praktijklessen. Het paard:
- Heeft minimaal wedstrijdniveau Z2+1 met potentie voor minimaal ZZ-Licht;
- Heeft een minimale stokmaat van 157 cm (zonder ijzers gemeten)
- Mag tijdens de opleiding een verschillend paard zijn, mits het paard op het gevraagde niveau loopt. Altijd in overleg met de docent.
• Je beschikt over een examenpaard op ZZ-Licht wedstrijdniveau met de gevraagde stokmaat, waar ook een mede-examenkandidaat op mag rijden.
• Je kunt een combinatie meenemen naar het examen om aan les te geven op ZZ-Licht niveau.
• Je beschikt over een laptop of tablet om de theorietoetsen te maken.

Opleidingsprogramma
De opleiding duurt 12 maanden en bestaat uit o.a. een startbijeenkomst in Ermelo en in totaal 15 lesdagen op doordeweekse dagen (maandag of dinsdag) overdag in de periode september t/m juni centraal in het land.

Er wordt een stalbezoek bij een professionele trainer ingepland en verder is er een digitale kennistoets Rijtechniek op de opleidingslocatie en zijn er twee praktijkexamendagen in Ermelo. De lesdagen bestaan uit een theoretisch deel waarin de leerstof besproken zal worden en een praktisch deel waarin het rijden en lesgeven intensief geoefend zal worden.

De volgende onderwerpen komen tijdens de opleiding o.a. aan bod:
- Rijtechniek , didactiek en Disciplinereglement
- Het integreren van Ruiterfitheid & Houding en Zit in het lesgeven
- Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)
- Portfolio
- Logboek bijhouden
- Dressuur rijden, springen en lesgeven
- Biomechanica
- Sportpsychologie
- Management rond een paard (gezondheid), trainingsleer

De verschillende PVB’s (Examens)
PVB 3.1a Digitale toets Rijtechniek , Didactiek en Discipline Reglement Dressuur.
PVB 3.1b POP maken met presentatie (portfolio).
PVB 3.1c Training geven aan 2 ruiters op ZZ-Licht niveau (praktijk en portfolio).
PVB 3.2 Coachen bij wedstrijden van een Z2 dressuurcombinatie (portfolio).
PVB 3.6 Trainen van paarden, rijden van 2 verschillende paarden op ZZ-Licht niveau: rijden van 2 verschillende paarden op ZZ-Licht niveau en het rijden van een vrije proef op ZZ-Licht niveau (praktijk).

Tijdens de lesdagen, de trainingen van gastdocenten en het stalbezoek bereid je jezelf voor op de PVB’s. Bij de lesdagen en trainingen geldt daarom een aanwezigheidsplicht van 80%. Van je docenten krijg je een opleidingsbeoordeling en je maakt een digitale kennistoets over rijtechniek, didactiek en de bij de opleiding behorende disciplinereglementen. Het voldoen aan de aanwezigheidsplicht, een Voldoende voor de opleidingsbeoordeling en de theorietoets (minimaal 65% van de te behalen 100%) en een geldig BHV-certificaat, zijn voorwaarden om aan de diverse PVB’s te mogen deelnemen.

BHV
Bij het beoefenen van de paardensport zit een ongeluk soms in een klein hoekje. Als instructeur is het belangrijk dat je weet hoe je in dat geval moet handelen. Vandaar dat er van je verwacht wordt dat je tijdens de opleiding in het bezit komt van een BHV-diploma/ certificaat. Deze moet geldig zijn tijdens de praktijkexamens en de diploma uitreiking. Dit moet je zelf regelen.

De studiebelasting
De studiebelasting voor de opleiding Instructeur Wedstrijdsport is naast de opleidingsbijeenkomsten gemiddeld 10 uur per week (theorie en praktijk). We gaan er namelijk van uit dat je minimaal 5 x per week een paard op niveau rijdt en minimaal 2x per week het lesgeven oefent. Daarnaast moet je ongeveer een uur per week aan je theorie besteden.

De verschillende PVB’s (examens) vinden plaats in Ermelo.

Kosten opleiding
€2450,- (exclusief lesmateriaal, boxhuur)
Lesmateriaal €75,-
Kosten toelatingsexamens;
€90,- Trainen van een paard
€90,- Geven van lessen

Om een aanvraag te kunnen doen bij UWV voor het STAP-budget stuur je na je inschrijving een mail naar academy@knhs.nl met het verzoek om een aanmeldbewijs. In het STAP-aanmeldingsbewijs staat dat jij je bij ons hebt ingeschreven voor het volgen van een door STAP-budget erkende instructeursopleiding. Zonder dit bewijs kun je geen aanvraag voor het STAP-budget indienen bij UWV.
https://www.knhs.nl/instructeurs/informatie-stap-budget/

Lesmateriaal
Voor de start van de opleiding ontvang je het benodigde lesmateriaal.

De opleiding gaat alleen van start bij voldoende inschrijvingen.
Moet je nog een toelatingsexamen doen, dit zal plaatsvinden op 26 september.
Terug

Locatie

Nationaal Hippisch Centrum
De Beek 125
3852 PL ERMELO

Deel dit evenement

Tags

Instructeurs
Stuur e-mail