Bij vragen, neem contact op via de gegevens genoemd onder Organisatie.

Opleiding Instructeur Basissport Allround- ORUN 3 (Opleiding)

dinsdag 18 oktober 2022 19:30 - dinsdag 31 januari 2023 21:30
  • € 2.485,00
= Plaats beschikbaar
= Wachtlijst
= Last minute
(mogelijk een ander tarief)
= Inschrijfperiode nog niet gestart
= Inschrijven niet mogelijk
 
Algemene informatie
Status Inschrijven niet mogelijk
Inschrijving mogelijk vanaf 15-6-2022
Inschrijven voor 26-9-2022
Organisatie
E-mail academy@knhs.nl
Locatie
Adres Stichting Manege 't Ruiterkamp
Koekendijk 20
7437 CK BATHMEN
Telefoon +31570541442
Mobiel +31651664428
E-mail w.denneboom@hetnet.nl
  • Aanvullende informatie
  • Programma
Inschrijving is alleen deze week nog (tot 7 oktober) mogelijk via de e-mail ( academy@knhs.nl)

Opleiding Instructeur Basissport - Bathmen op woensdagavond

Met het diploma Aspirant Instructeur kan je doorstromen naar de opleiding Instructeur Basissport ORUN 3 als je minimaal het cijfer ‘7’ hebt gehaald voor de examens Geven van lessen en Trainen van een paard. Aspirant Instructeurs Allround en Aspirant Instructeurs Manege mogen wisselen van richting naar Instructeur Basissport Allround of Instructeur Basissport Allround. Is niet het benodigde cijfer behaald tijdens het examen maar wil je toch deelnemen dan kun je door middel van een toelatingsexamen toch worden toegelaten tot de opleiding.

Toelatingseisen
• Je bent lid van de KNHS.
• Je bent minstens 18 jaar oud tijdens je praktijkexamens.
• Je bent geslaagd voor de opleiding Aspirant-Instructeur met minimaal een ‘7’ voor Geven van lessen en het Trainen van een paard.
• Je rijdt zelf op minimaal L2-niveau dressuur en kunt 70 cm springen.
• Je beschikt over een laptop of tablet (met WiFi)om de theorietoetsen te maken.
• Je beschikt wekelijks over een paard om mee te nemen naar de opleidingslocatie voor de praktijklessen. Het paard (evt. 2 paarden):
-Heeft minimaal L2-niveau dressuur en kan 70 cm springen.
-Heeft een minimale stokmaat van 157 cm (zonder ijzers gemeten).
-Wordt tijdens de springgerichte lessen gereden met een veelzijdigheids- of springzadel.
-Mag tijdens de opleiding een verschillend paard zijn voor dressuur en springen, mits het op het gevraagde niveau loopt, altijd in overleg met de docent.

Je beschikt over een examenpaard dat voldoet aan de bovengenoemde eisen, waar ook een mede-examenkandidaat op mag rijden. Voor dressuur en springen mogen verschillende paarden gebruikt worden.
Je hebt de mogelijkheid om een combinatie mee te nemen naar het examen om aan les te geven op het niveau L2 dressuur en 70 cm springen.

Opleidingsprogramma
De totale duur van de opleiding is 18 maanden.

De opleiding bestaat uit een startbijeenkomst in Ermelo en in totaal 30 opleidingsbijeenkomsten op doordeweekse avonden in de periode oktober 2022 tot en met maart 2024 (verspreid over 18 maanden) op verschillende locaties in het land en 5 centrale bijeenkomsten op verschillende locaties waaronder de startbijeenkomst.

Daarnaast loop je 50 uur stage waarvan 20 uur lesgeven onder begeleiding en 30 uur meekijken met lessen. Dit onder begeleiding van een instructeur op minimaal niveau 4 met een geldige KNHS-licentie.

Verder is er een digitale kennistoets Rijtechniek op de opleidingslocatie en zijn er twee examendagen. De lesavonden bestaan uit een theoretisch deel waarin de leerstof besproken wordt en een praktisch deel waarin het rijden en lesgeven geoefend wordt.

De volgende onderwerpen komen tijdens de opleiding o.a. aan bod:
- Didactiek
- Het integreren van rijtechniek en ruiterfitheid in het lesgeven
- Dressuurrijden
- Springen
- Lesgeven
- Biomechanica
- Management rond een paard (gezondheid)
- Beoordelen van de geschiktheid van een paard

De verschillende PVB’s (Examens)
PVB 3.1 Geven van lessen (a.digitale kennistoets, b.portfolio, en c.praktijk; lesgeven dressuur (L2-niveau)en springen (70 cm niveau) aan 2 ruiters.)
PVB 3.3 Organiseren van activiteiten (portfolio)
PVB 3.6 Trainen van paarden (praktijk; rijden dressuur (L2-niveau) en rijden springen (70 cm parcours) op 2 verschillende paarden.)
PVB 3.7 Beoordelen geschiktheid paard (praktijk)

Het behalen van de digitale kennistoets en het portfolio Organiseren van activiteiten, aanwezigheid (85% lessen en Centrale dagen) en een positieve beoordeling door docenten (Opleidingsbeoordeling) zijn een voorwaarde om deel te mogen nemen aan de praktijkexamens. Er zijn géén vrijstellingen mogelijk voor examenonderdelen.

Stage lesgeven
Stage lesgeven, bij een Instructeur(s) minimaal niveau HI-4 met een actieve instructeurslicentie.
(De stageovereenkomsten uploaden in digitale leeromgeving). Totaal 50 lessen waarvan minimaal 20 uur zelf lesgeven onder begeleiding van een instructeur en minimaal 30 lessen observeren en analyseren van lessen.

BHV
Bij het beoefenen van de paardensport zit een ongeluk soms in een klein hoekje. Als instructeur is het belangrijk dat je weet hoe je in dat geval moet handelen. Vandaar dat er van je verwacht wordt dat je tijdens de opleiding in het bezit komt van een BHV-diploma/ certificaat. Deze moet geldig zijn tijdens de praktijkexamens en de diploma uitreiking. Dit moet je zelf regelen.

De studiebelasting
De studiebelasting voor de opleiding Instructeur Basissport is naast de opleidingsbijeenkomsten gemiddeld 8 uur per week (theorie en praktijk) naast de stage en de lesavonden. We gaan er namelijk van uit dat je minimaal 5 x per week een paard rijdt en 1 of 2 x per week het lesgeven oefent. Daarnaast moet je ongeveer twee uur per week aan je theorie besteden.

De verschillende PVB’s (examens) vinden plaats in Ermelo

Kosten opleiding
€2485,- (exclusief lesmateriaal, boxhuur)
Lesmateriaal €75,-
Kosten toelatingsexamens;
€90,- Trainen van een paard
€90,- Geven van lessen

Om een aanvraag te kunnen doen bij UWV voor het STAP-budget stuur je na je inschrijving een mail naar academy@knhs.nl met het verzoek om een aanmeldbewijs. In het STAP-aanmeldingsbewijs staat dat jij je bij ons hebt ingeschreven voor het volgen van een door STAP-budget erkende instructeursopleiding. Zonder dit bewijs kun je geen aanvraag voor het STAP-budget indienen bij UWV.
https://www.knhs.nl/instructeurs/informatie-stap-budget/

De opleiding gaat alleen van start bij voldoende inschrijvingen.
Startbijeenkomst 18 oktober, 19:00 uur in Ermelo
Toelating op 26 september in Ermelo

De opleiding bestaat uit een startbijeenkomst in Ermelo en in totaal 30 opleidingsbijeenkomsten op doordeweekse avonden in de periode oktober 2022 tot en met maart 2024 (verspreid over 18 maanden) op verschillende locaties in het land en 5 centrale bijeenkomsten op verschillende locaties waaronder de startbijeenkomst.
Terug

Locatie

Stichting Manege 't Ruiterkamp
Koekendijk 20
7437 CK BATHMEN

Deel dit evenement

Tags

Instructeurs
Stuur e-mail