Bij vragen, neem contact op via de gegevens genoemd onder Organisatie.

Training met plezier en een optimaal resultaat (Opleiding)

dinsdag 18 mei 2021 13:00 - dinsdag 25 mei 2021 17:00
= Plaats beschikbaar
= Wachtlijst
= Last minute
(mogelijk een ander tarief)
= Inschrijfperiode nog niet gestart
= Inschrijven niet mogelijk
 
Algemene informatie
Status Last minute
Inschrijving mogelijk vanaf 8-2-2021
Inschrijven voor 15-5-2021
Locatie
Adres Hippisch Centrum Proostmeer
Meerweg 3
9945 RC WAGENBORGEN
Mobiel +31651276781
E-mail proostmeer@hotmail.com
  • Korte omschrijving
  • Aanvullende informatie
Zie details voor meer data en informatie
Deze bijscholing wordt georganiseerd door Salva Paardensport. Voor vragen kunt u direct contact opnemen met de organisator.
Voor deze bijscholing worden 35 theoriepunten toegekend aan KNHS instructeur licentiehouders op de overige kwalificatie vanaf ORUN3

Programma:
Na deze training heb je meer inzicht gekregen in je eigen persoonlijke voorkeuren en aanpak van je lessen. Je weet waar je kracht zit en wat de valkuilen zijn in de samenwerking en het contact met je ruiters en hun team. Wat energie oplevert en wat energie kost.
Deze inzichten en bewustwording levert behalve nuttige zelfkennis, meer op voor je eigen lesgeefpraktijk én de ruiters waar je aan lesgeeft:
- Je kunt beter aansluiten bij de verschillen tussen ruiters
- Je communicatie is effectiever
- Je weet hoe je ruiters kunt motiveren om in beweging te komen
- Je kunt beter begrijpen hoe ruiters omgaan met tegenslagen en succes
- Je werkt met meer plezier en gerichter werken aan de gewenste optimale prestatie van de ruiter
- Je geeft met meer zelfvertrouwen les en bouwt verder aan een succesvolle lesgeefpraktijk.
Doordat je een uitgebreide persoonlijke rapportage krijgt en gebruik kunt maken van de Profile Dynamics® app, blijft de informatie niet beperkt tot deze training. Ook krijg je het materiaal van de training mee naar huis en kun je na de training gebruik maken van online meeting om vragen te stellen en het geleerde te borgen. Hiermee kun je een flinke boost geven aan het rendement van je lessen.
Salva Paardensport werkt sinds 2009 met de drijfverenanalyses van Profile Dynamics® en past het succesvol toe bij onder persoonlijk leiderschap, coaching en motivatie, teamontwikkeling, veranderingen in organisaties, verbeteren van onderlinge interacties, feedback geven en vragen en sollicitaties. Leerdoelen van deze opleidingsactiviteit:
Leerdoel 1
Kennis opdoen over waardentheorie, verschillende drijfveren, gedrag, motivatie, communicatie en samenwerken.
Leerdoel 2
Meer inzicht en bewustwording in persoonlijke drijfveren. Potentiële krachten zichtbaar maken en leren herkennen van valkuilen. Wat kost energie en wat levert energie op.
Leerdoel 3
De waarde van kennis van drijfveren voor het geven van lessen/training in de paardensport en hoe dit in de praktijk toe te passen.
Leerdoel 4
Ervaren van de dynamiek van drijfveren tijdens praktijktraining. Communicatie en het voeren van een gesprek met ruiter(s) is onderdeel van dit traject.
Leerdoel 5
Formuleren van concrete doelen op basis van het eigen drijfverenprofiel.
Bv. aanpassingen in manieren van uitleg of benaderen van ruiters (differentiëren/communiceren).
Leerdoel 6
De instructeur bepaalt vanuit zelfbewustzijn en zelfreflectie de gewenste ontwikkeling en maakt een plan van aanpak

- Na aanmelding ontvang je per mail een uitnodiging voor het maken van de Profile Dynamics® drijfverenanalyse voor sport
- Met de groep nemen we online de waardentheorie en de betekenis van de kleuren door
- Er is aandacht voor je persoonlijke situatie en vragen
- Inzicht in eigen profiel met uitgebreide persoonlijke rapportage
- Gebruik drijfveren app
- Waardentheorie en uitleg kleuren Profile Dynamics
- Gedrag, motivatie, communicatie
- In de praktijktraining gaan we aan de slag met verschillende drijfveren – oefenen herkennen drijfveren, overbrengen boodschap, omgaan met weerstand, motiveren, omgaan met kritiek
- Zelfreflectie, plan van aanpak
- Online meeting na de training waarin je nog vragen kunt stellen
Aantal dagdelen 2
Aantal uren 8 Programma per dagdeel:
Dagdeel 1 , doel:
Instructeurs/Trainers hebben een drijfverenprofiel gemaakt. Inzicht, bewustwording, kennis van de waardentheorie
• Opzet:
o Interactief aan de slag met de waardentheorie
o Eigen profiel uitwerken
o Kennismaken met verschillende profielen, verschillen, overeenkomsten
o Wat betekenen drijfveren voor paardensport/lesgeefpraktijk
o Gedrag, motivatie, communicatie
• Materiaal en oefeningen: drijfveren app, power point, rapportage, cases
• Huiswerk: doornemen theorie, eigen cases uitwerken
Dagdeel 2, Doel:
Instructeurs/Trainers gaan in praktijk aan het werk met het geleerde van dagdeel 1. De dynamiek van drijfveren ervaren tijdens de praktijktraining. Herkennen van drijfveren in de praktijk.
• Opzet:
o Kort opfrissen van de waardentheorie
o Opgedane inzichten en bewustwording eigen profiel
o Inventariseren cases
o Herkennen drijfveren in de praktijk
o Aan de slag met praktijksituaties, voorbeelden, cases
• Materiaal: drijfveren app, power point, rapportage, eigen cases
• Huiswerk: aan de slag gaan met geformuleerde plan van aanpak.
• Borging: deelname online meeting (een maand na afronding van de training)
Afhankelijk van de geformuleerde aanpak door de instructeur/trainer kan een vorm van coaching ‘on-the-job’ in de training worden toegepast. (aanvullend tegen meerprijs

Opleider - Coach
Ing. Marian Staal (1967)
Persoonlijke achtergrond:
Eigenaar/coach Salva Paardensport (sinds 2000)
Profile Dynamics® consultant (sinds 2009)
Xoet scan® Leerklimaatcoach/prestatiecoach
Instructeur KNHS Wedstrijdsport 4
Ervaring als wedstrijdruiter, instructeur, privétrainer,coach
Initiator All About Dressage – persoonlijke en sportontwikkeling
Werkzaam als Coach – Topsportvaardigheden Johan Cruyff Academy
Lid NOBCO – NOLOC – NL Coach – KNHS (116220)

Locatie, datum en investering:

Locatie:
Salva Paardensport
p.a. Hippisch Centrum Proostmeer (****FNRS)
Meerweg 3
9945 RC Wagenborgen
Datum:
1e groep: 18 mei en 25 mei van 13.00- 17.00 uur
2e groep: 13 september en 20 september van 13.00- 17.00 uur
Deelnamekosten zijn: 299 euro excl BTW per deelnemer
(incl. drijfverenanalyse, uitgebreide rapportage, training van 2 dagdelen, materiaal, koffie, thee, koek)
6 – 12 deelnemers
Inschrijven Terug

Locatie

Hippisch Centrum Proostmeer
Meerweg 3
9945 RC WAGENBORGEN

Deel dit evenement

Tags

Instructeurs
Stuur e-mail